tiistaina, maaliskuuta 22

Assam Tea socks

Yarn:
Riihivilla Ukko, natural black (0915), 200 g
Riihivilla Aarni, dark natural black (0909), 50 g

Tension: 20 - 22 sts = 10 cm
Needles: DPNs according to your hand to get the tension

The stitches have been calculated using 20 sts = 10 cm, and the circumference of foot 22 cm, calf 35 cm, below knee 31 cm. The sock width at the calf is in this way 32 cm. In places (ankle, foot) the sock is knitted a bit tighter, as the sock stretches in wear. The knit stretches and loosens in use in those places and the sock shortens a bit, so the length of the sock can be somewhat generous: when trying on and measuring, avoid stretching the sock lengthwise.

Stripes: alternating brown (3 rows) and black (row count increasing)
brown: 3 rows
black: 1 row
brown: 3 rows
black: 1 row / sum of two previous black stripe rows

br 3 rows, bl 1 row
br 3 rows, bl 1 row
br 3 rows, bl 2 rows
br 3 rows, bl 3 rows
br 3 rows, bl 5 rows
br 3 rows, bl 8 rows
br 3 rows, bl 13 rows
br 3 rows, bl 21 rows
br 3 rows, bl 34 rows
br 3 rows, bl 5 rows

Note: carry the brown yarn behind the high black stripes: take the yarn behind the brown yarn every 3 - 5 rows at the end of the row.

st, sts = stitch, stitches
r = row(s)
k = knit
p = purl
k2p2 = k 2 sts, p 2 sts
tog = together
ssk = knit together: slip 1 st, k 1 st, slip the first st above the knitted st
e. = every, for example e.2.r = every second row
x = times

Leg:
Cast 60 sts loosely with the black yarn. Join, and knit tightish in k2p2-pattern 56 r (use smaller needles if needed), about 14 cm stretching a bit widthwise.

Continue in stockinette stitch and begin stripes. Increase 1 st on 11th r (in the end of the row, that is in the end of 4th needle, to the 2nd last st), 1 st on 16th r (in the beginning of the row, that is 2nd st of 1st needle). Increase 2 sts on 22nd r as earlier (= 64 sts).

Decrease on 42nd r 2 sts (1 st in the beginning and in the end of the row: k 1, k2tog, knit, ssk, k 1) and repeat every 4th r, in total 10 times (= 44 sts). Continue stripes until the leg is long enough. Knit using the black yarn after the leg.

Heel:
Sts evenly divided on 4 needles, 11 st on each. The end of the row is between 1st and 4th needle.
Knit sts on the 1st needle, leave sts of the 2nd ja 3rd needle waiting (22 sts). Continue in reinforced stockinette.
Pattern: Turn, slip 1st st and purl (22 sts, sts of 1st and 4th needles). Turn, repeat *slip 1 st, k 1*.
Note: slip the 1st st on every row.

When the heel has 31 r, knit 14 sts from the right side in the pattern, ssk, turn (6 st left). Continue in pattern and repeat *knit 7 sts, p2tog, turn (6 sts left). Knit 7 sts, ssk, turn*, until sts at the sides have been knitted together to the middle heel edges and 8 sts are left in the middle.

Foot:
Continue in stockinette stitch. Slip 1 st, k 7 sts ( = heel), pick 15 + 2 sts at the edge of heel (from which 2 sts are picked at the corner between the heel and the leg), knit sts of the 2nd and 3rd needle, pick 2 + 15 sts at the edge of heel, k 4 sts (the middle of heel and the end of the row) (= 66 sts). Decrease at the end of the 1st needle k2tog and ja ssk in the beginning of the 4th needle (= the outermost picked sts): 4 X e.2.r, 2 x e.3.r, 4 x e.4.r (= 10 decreases), (= 44 sts).

Continue in stockinette stitch until the little toe is completely covered.

Toe:
Decrease by knitting the 2 last sts of the 1st needle tog (k2tog), the 2 first sts of the second needle (ssk), and decrease in the same way at the end of the 3rd and the 4th needle. Repeat the decreases 6 x e.2.r (= 20 sts), then 3 x e.r (= 8 sts). K 2 sts, the yarn is in the end of the 1st needle. Cut the yarn, leave a good length and join the 4 upper and 4 lower sts using kitchener stitch. Fasten off.

Assam Tea - raitasukat


Lanka:
Riihivilla Ukko, luonnonmusta, väri 0915, 200 g
Riihivilla Aarni, tumma luonnonruskea, väri 0909, 50 g

Neuletiheys: 20 - 22 s / 10 cm.
Puikot: sukkapuikot käsialan mukaan

Silmukkamäärät on laskettu käyttäen 20 s = 10 cm, ja jalkaterän ympärys 22 cm, pohkeen 35 cm, polven alapuolella 31 cm. Pohkeen kohdalla näin laskettuna on sukan leveys 32 cm. Paikoin (nilkka, terä) sukka on neulottu hiukan tiukemmin, sillä jalassa sukka venyy. Käytössä neulos leveyssuunnassa venyy ja löystyy näiltä kohdin ja sukka hiukan lyhenee, joten sukan pituus saa olla hitusen reilu: jalassa sovittaessa ja sukkaa mitatessa varo venyttämästä pituussuunnassa.

Raidat: vuorotellen ruskea (aina 3 krs) ja musta (kerrosten määrä kasvaa)
ruskea: 3 krs
musta: 1 krs
ruskea: 3 krs
musta: 1 krs / kahden edellisen mustan raidan kerrosmäärä

ruskea 3 krs, musta 1 krs
ruskea 3 krs, musta 1 krs
ruskea 3 krs, musta 2 krs
ruskea 3 krs, musta 3 krs
ruskea 3 krs, musta 5 krs
ruskea 3 krs, musta 8 krs
ruskea 3 krs, musta 13 krs
ruskea 3 krs, musta 21 krs
ruskea 3 krs, musta 34 krs
ruskea 3 krs, musta 5 krs

Huom: kuljeta ruskeaa lankaa korkeissa mustissa raidoissa: kierrä lanka ruskean langan takaa 3 - 5 krs välein kerroksen vaihtumiskohdassa.

s= silmukka
krs = kerros
o = oikein
n = nurin
2o2n = 2 s o, 2 s n
yht = yhteen
yvk = ylivetokavennus: nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli
j. = joka, esim. j.2.krs = joka toinen kerros
x = kertaa


Varsi:
Luo 60 s löyhästi mustalla langalla. Neulo tiukahkosti 2o2n-neuletta 56 krs (vaihda tarvittaessa pienemmät puikot), noin 14 cm hiukan leveyssuunnassa venytettynä.

Jatka sileää neuletta ja aloita raidat. Lisää 1 s 11. krs.lla (kerroksen eli 4. puikon lopussa 2. viimeiseen silmukkaan), 1 s 16. krs:lla (kerroksen eli 1. puikon alussa 2. silmukkaan). Lisää 2 s 22. krs:lla kuten edellä (= 64 s).

Kavenna 42. krs:lla 2 s (1 s kerroksen alussa ja lopussa: 1 o, 2 o yht, oikein, yvk, 1 o) ja edelleen joka 4. krs, yhteensä 10 kertaa (= 44 s). Jatka raitoja kunnes sukan varsi on riittävän pituinen. Neulo varren jälkeen mustalla langalla.

Kantapää:
Silmukat tasaisesti puikoilla, jokaisella 4 puikolla 11 s. Kerroksen vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon välillä.
Neulo 1. puikon silmukat, jätä 2. ja 3. puikon silmukat (22 s) odottamaan. Jatka vahvennettua neuletta.
Mallineule: Käännä, nosta 1. s ja neulo nurin (22 s, 1. ja 4. puikon silmukat). Käännä, toista *nosta 1 s, 1o*.
Huom: nosta 1. silmukka jokaisella kerroksella, myös kantapohjassa.

Kun kantalapussa on 31 krs, neulo työn oikealta puolelta mallineuletta 14 s, yvk, käännä (jää 6 s). Jatkaen mallineuletta toista *neulo 7 s, 2 n yhteen, käännä (jää 6 s). Neulo 7 s, yvk, käännä*, kunnes sivureunoissa vähenevät silmukat on neulottu yhteen kantapohjan reunoihin ja keskelle jää 8 s.

Terä:
Jatka sileää neuletta. Nosta 1 s, neulo 7 o (=kantalappu), poimi 15 + 2 s kantalapun reunasta (joista 2 s poimitaan kantalapun ja sukan varren välisestä kulmasta), neulo 2. ja 3. puikon silmukat, poimi 2 + 15 s kantalapun reunasta, 4 o (kantalapun keskikohta ja kerroksen vaihtumiskohta) (= 66s). Kavenna 1. puikon lopussa 2 o yht ja 4. puikon alussa yvk (= reunimmaiset poimitut silmukat): 4 X j.2.krs, 2 x j.3.krs, 4 x j.4.krs (= 10 kavennusta, = 44 s).

Jatka sileää, kunnes pikkuvarvas peittyy kokonaan.

Kärki:
Kavenna neulomalla 1. puikon 2 viimeistä silmukkaa yhteen (2 o yht), 2. puikon 2 ensimmäistä silmukkaa yhteen (ylivetokavennus), ja kavenna samoin 3. ja 4. puikon reunassa. Toista kavennukset 6 x j.2.krs (= 20 s), sitten 3 x j.krs (= 8 s). Neulo 2 o, lanka jää 1. puikon loppuun. Katkaise lanka, jätä reilun pituinen langanpää ja yhdistä sillä sukan ylä- ja alapuolen 4 silmukkaa silmukoimalla. Päättele.